Kuvantamistutkimukset ja selkäkipu

March 3, 2018

 

Kuinka paljon kuvantamistutkimuksissa (MRI ja Röntgen) havaitut löydökset ovat syynä alaselkäkivussa? Yksiselitteisesti vastattuna: mahdollisesti kyllä tai sitten ei ollenkaan. Kipu on kompleksinen asia, jota ei pysty selittämään pelkästään kudosvauriolla tai esimerkiksi rappeumamuutoksilla, joita kuvantamistutkimuksissa usein löydetään. Jaana Hautala ja Jerry Ketola on kirjoittaneet kirjan aiheesta Selkäkipu ja Mielen Voima, jossa tämäkin aihe tulee käsitellyksi osana selkäkipujen kokonaisuutta. Vahva lukusuositus kirjalle, joka on mielestäni yksi parhaista kotimaisista ammattikirjoista. Lainaan sitä mielelläni vastaanotoltani.

 

Mutta mutta asiaan... meillä on kuitenkin vahva uskomus näiden tutkimuslöydösten seuraamuksiin kivun osalta. Monesti selkäkivun väitetään johtuvan esimerkiksi selässä olevasta välilevyn tai nivelrakenteiden rappeumamuutoksista. Ne edustavat kuitenkin vain yhtä selittävää tekijää kivulle. Kuvantamistutkimuksissa löytyy usein monenlaista "rappeumaa". Rappeumamuutokset ovat normaaleja ikääntymiseen liittyviä muutoksia, joita tavataan jo parikymppisillä ja ikääntyessä yhä suuremmalla osalla väestöä, kuten alla oleva taulukko osoittaa. Jos rappeuma olisi suorassa suhteessa kipuun, niin silloin aika iso osa meistä olisi jatkuvasti kipeitä. Niin ei taida kuitenkaan olla.

 

Ohessa taulukko Brinjikjin (2015) systemaattinen kirjallisuuskatsaus kuvantamislöydöksistä oireettomalla väestöllä. HUOM. oireettomalla.

 

Jos kaikki kipu selittyisi magneetti- ja röntgenkuvantamisien löydöksillä, olisi esim. 3-kymppisistä puolella jatkuvasti selkä kipeä ja 50-vuotiailla 80 prosentilla jne. Tämän tutkimuksen on vain tarkoitus osoittaa, että kaikki kipu ei ole selitettävissä kuvantamislöydöksillä. Kuitenkin maallikolle kuvantamistutkimukset usein edustavat jotain sellaista, josta koko totuus ja kivun aiheuttaja tulee ilmi. 

 

Kipua selittäviä kuvantamislöydöksiä on tietysti olemassa, kuten selkäsairauksia, joiden osuus kaikista selkäkivuista on noin 5-10%. Niitä epäiltäessä kuvantamiset ovat ihan ehdottomia tutkimusmenetelmiä.

 

Kuntoutusalalla on tällä hetkellä menossa kiputietämyksen vallankumous. Maailman johtavat kipututkijat, kuten Peter O´Sullivan ja Lorimer Moseley (linkeissä videot) ovat valistaneet meitä jo vuosikausia modernista kiputietämyksestä, kuten nyt suomalainen Jerry Ketola (Fysiopolis Podcast #2).

 

Modernin kiputieteen tarkoitus on tarkastella kipua ja sen syitä moniulotteisesti ottaen huomioon henkilön psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä sekä mm. asenteita ja uskomuksia. Uskomukset ovat merkittävä tekijä kivun kokemisessa. Sen vuoksi meillä terveydenhuollon ammattilaisilla on valtava vastuu siinä, mitä me potilaillemme sanomme ja millaisia uskomuksia ruokimme. Parhaimmillaan saadaan ihminen pian takaisin toimintakykyiseksi iloiseksi veronmaksajaksi, kun kannustetaan henkilöä käyttämään selkää ja poistetaan vääriä uskomuksia ja vahvistetaan ns. minäpystyvyyttä. Pahimmassa tapauksessa ihminen pelotellaan vaurioilla ja kaikenmaailman katastrofeilla, jonka vuoksi paranemisprosessi vaikeutuu tai mahdollisesti jää jopa toteutumatta. Esimerkkinä ajoittaisesta selkäkivusta kärsinyt työikäinen golfia pelaava herrasmies kertoi, että eräs erikoislääkäri oli sanonut, että selkää ei enää koskaan saa kiertää. Hyvä esimerkki siitä, miten sanoillamme voidaan kylvää ihmiseen epävarmuus omasta kehosta ja synnyttää mahdollisesti pelkokäyttäytyminen selän käytön suhteen. Selän kiertäminen on normaali liikesuunta, jota tulee tehdä siinä missä selän muitakin liikkeitä. Nivelten hyvinvointia on, kun niveliä liikutetaan niiden liikeradoilla ja tarjotaan nivelille monipuolisia ärsykkeitä. Liikkumattomuus ei ole hyväksi.

 

Selkäkivun sattuessa hakeudu fysioterapeutille tai osteopaatille. Sieltä tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin lääkäriin, jos siihen on aihetta. 

 

 

Lähteet

 

Hautala & Ketola 2017. Selkäkipu ja mielen voima. Otava.

 

Brinjikji et al 2015. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square