top of page

Kuinka tärkeää on kohdistaa nivelmanipulaatio tietylle nikamatasolle selkärankaperäisessä kivussa?

Usein meille kliinisen työn terapeuteille mainostetaan ja opetetaan nivelmanipulaation kohdalla, että vain oikealla manipulaation kohdentamisella saadaan aikaan haluttuja hoitotuloksia, toisin sanoen kivunlievitystä sekä vapaampia liikeratoja.


Väitteet ovat usein sellaisia, että niveleen kohdistettu manipulointiliike on oltava tietyllä voimakkuudella sekä tarkasti kohdennettu oikeaan “toiminnanhäiriöiseen” nikamatasoon.


Jos väite pitäisi paikkansa, niin silloin tarkasti kohdennetulla nivelmanipulaatiolla tulisi olla erilainen lopputulema ei-tarkasti-kohdennetun nivelmanipulaation kanssa.


Nim ja kumppanit (2021) selvittivät tätä asiaa systemaattisella katsauksella, jossa analysoivat kymmenen eri tutkimusta, jossa ko. asiaa tutkittiin.
Tutkimuksesta:


1. Systemaattinen katsaus, jossa on käytetty Cochrane Risk of Bias-analyysityökalua

2. Nivelmanipulaatio oli määritelty HVLA (high velocity, low amplitude) eli Suomeksi manipulaatio tehtiin lyhyellä ja nopealla impulssiliikkeellä.

3. Valemanipulaatio ja ei HVLA-manipulaatiotutkimuksia ei hyväksytty mukaan


4. Vertailtiin tarkasti kohdennettua ja ei-tarkasti-kohdennettua manipulaatiota


5. Pääasiallinen hoidon lopputulema oli määritelty palpaatiossa tulevan kivun vähenemiseksi ja liikeradan parantumiseksi


6. Mukaan otetuissa tutkimuksissa oli “low” tai “moderate” “risk of bias” (matala tai kohtuullinen harhariski)

Tutkimuksen tulokset


Tutkittavien välillä EI OLLUT EROJA, vaikka nivelmanipulaatio kohdennettiin samaan nikamatasoon (vertebral level), samalle nikama-alueelle (spinal region) tai kauemmaksi (remote spinal region).Päätelmä


Nivelmanipuloinnin suhteen ei ole merkitystä kohdistetaanko se terapeutin havaitsemaan “oikeaan” niveltasoon vai ei. Tutkijat tukevat seuraavia johtopäätöksiä:


1. Nivelmanipulaation kohdistaminen määrittyy terapeutin subjektiivisena valintana, eikä ole merkitystä onko siinä hyödynnetty potilaan kanssa vuorovaikutusta tai ei.


2. Nivelmanipulaatiolla ei ole spesifiä vaikutusta siihen nikamatasoon, johon se kohdistetaan.


3. Nivelmanipulaatioon liitetyt posiitiviset hoitovasteet syntyvät kontekstuaalisten ja neurofysiologisten vaikutusmekanismien seurauksena, ei nivelmanipulaation spesifin kohdentamisen seurauksena.


Monet terapeutit ovat käyttäneet vuosia “oikein tekemisen” opetteluun. Tämän tiedon saadessaan, voi moni olla helpottunut siitä faktasta, että spesifien tekniikoiden opettelu ja niiden spesifi kohdentaminen on käytännössä turhaa eivätkä ne ole tarpeellisia positiivisten hoitovasteiden aikaansaamiseksi. Terapeutit voivat saada aikaiseksi samoja positiivisia hoitovasteita, vaikka manipulaation kohdentaisi “väärin”.


Joten säästä rahasi ja aikasi turhaan spesifien tekniikoiden opetteluun ja varsinkin niiden spesifiin kohdentamiseen. Opi kaikki olennainen manuaalisesta terapiasta, tsekkaa https://www.fysiologos.fi/Avainasiat


Nivelmanipulaatio on yksi hoitovaihtoehto selkärankaperäisessä kivussa (kipu joka aistitaan paikantuen selkärankaan, joka saattaa provosoitua rangan liikkeissä sekä selkärangan palpaatiossa/kompressiotesteissä)


Tämä systemaattinen katsaus osoittaa, että tarkka nivelmanipulaation kohdennus ei ole yhteydessä hoidon lopputulemaan kivun ja liikkuvuuden suhteen.


…. eli käytännössä nivelmanipulaation EI TARVITSE olla tarkasti kohdennettua, jotta sillä saadaan aikaiseksi kivunlievitystä ja vapaampia liikeratoja.


Lohdullista? Niin minustakin…Lähteet:


Mukailtu osittain Dr. Sandy Hiltonin tutkimuskatsauksesta


Nim ja kumppanit, 2021. The importance of selecting the correct site to apply spinal manipulation when treating spinal pain: Myth or reality? A systematic review

https://www.nature.com/articles/s41598-021-02882-z

Featured Posts
Päivityksiä tulee pian
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Tunnisteita ei vielä ole.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page