top of page

Niskan manipulaatiohoidosta uutta tietoa (1 min lukuaika)Journal of Manual & Manipulative Therapy julkaisi vuonna 2022 uutta tietoa niskan manipulaatihoitoiihin liittyen. Se tutki kaulanrangan manipulaation aiheuttamia voimia nikamavaltimoille (vertebral artery).

Kyseessä oli kadaveritutkimus eli tutkimus tehtiin kuolleilla ihmiskehoilla. Tutkimuksessa havaittiin, että nikamavaltimot eivät kokeneet venytystä manipulaation aikana. Tutkimus ei kuitenkaan tutkinut muiden voimien (kuten leikkaavan- tai kompressiovoiman) mahdollisia vaikutuksia nikamavaltimoihin.

Yleisesti ottaen tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että manipulaatio ei aiheuttaisi vaaraa nikamavaltimoille venytyksen seurauksena. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kadaveritutkimuksissa ihmisen rakenteet eivät välttämättä reagoi ja käyttäydy samalla tavalla kuin elävien ihmisten.


On aina hyvä todeta, että lisää laadukasta tutkimusta tarvitaan.Gorrell et al, 2022. Vertebral arteries do not experience tensile force during manual cervical spine manipulation applied to human cadavers.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10669817.2022.2148048?journalCode=yjmt20


Featured Posts
Päivityksiä tulee pian
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Tunnisteita ei vielä ole.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page