Oodi kuntoutukselle

Suomalainen terveydenhuolto on suurten haasteiden edessä. Ennen kaikkea ikääntyvän väestön hoidon tarve ja kustannukset tulevat haastamaan koko sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää. Tässä hetkessä on syytä harkita millaisia toimia teemme seuraavan hallituskauden aikana, jotta voimme välttyä haasteiden muuttumiselta katastrofeiksi. Tämän vuoksi on syytä jälleen kerran kuunnella asiantuntijoita.Suomen fysioterapeutit kertovat ikääntyneiden kohdalla (ikääntynyt määritetään yli 75-vuotiaaksi henkilöksi) huolestuttavia faktoja. Joka kolmas ikääntynyt tarvitsee kuntoutusta arjessa pärjätäkseen. Lisäksi 72 % ikääntyneistä liikkuu liian vähän. Kuntoutuspalveluita ei ole tarjolla riittävästi tarpeen täyttämiseksi, joka lisää muiden sote-palveluiden kustannuksia. Kuntoutuksen merkittävä lisääminen tuottaisi satojen miljoonien säästöjä muiden sote-palveluiden tarpeen vähentyessä.


Ikääntyneiden palvelujärjestelmä olisi uudistettava heti. Vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotiaita on 57% (328 000 henkilöä) enemmän kuin tällä hetkellä. Nykyinen järjestelmä ei kykene turvaamaan ihmisarvoista ikääntymistä ja pahimmillaan tämä johtaa miljardiluokan kustannusten nousuun.


Kuntoutuksen merkitys on nykyisessä sote-systeemissä aliarvostettua, puhumattakaan nykyhallituksen osalta, joka on ehdottanut mm. 64 miljoonan euron leikkauksia kela-korvauksiin. Suomen yrittäjien mukaan leikkaukset tulevat näkymään kasvavina hoitojonoina ja niillä vaikeutetaan ennen kaikkea pienituloisten, pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden pääsemistä oikea-aikaiseen hoitoon.


Lisäksi Kuntoutusyrittäjien mukaan fysioterapian korvauksen poisto (fysioterapia on toistaiseksi kela-korvattavaa) osuu pahimmin ikääntyneisiin varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa.


On vaikea nähdä, miten kela-korvausten leikkaaminen olisi mitenkään tarpeellista, varsinkaan kun on tutustunut Liberaalipuolueen #leikattavaalöytyy - kampanjaan, josta löytyy useita paljon helpommin perusteltavia leikkauskohteita. 


Oman näkemykseni mukaan monille terveydenhuollon ammattilaisille on epäselvää, mitä kuntoutus tarkoittaa, mitä se sisältää ja millainen merkitys sillä on ihmisen elämään. Jokaiselle ihmiselle tulisi taata paras mahdollinen tuki liikkua omatoimisesti ja pitää huolta muistakin fyysisen toimintakyvyn osa-alueista, kuten kestävyyskunnosta ja voimasta. Parempikuntoiset ihmiset yksinkertaisesti kuormittavat terveydenhuoltoa vähemmän. 

Olen usein työelämässä kohdannut monenlaisia käsityksiä kuntoutuksesta niin hoitajana, fysioterapeuttina sekä asumispalveluita tarjoavan yrityksen yksikönpäällikkönä. En voi sanoa, että kokemukseni perusteella arvostaisimme kuntoutuksen merkitystä läheskään sillä tasolla, jolla sen kuuluisi olla.


Olin kuuntelemassa Fysioterapia & Kuntoutus-messuilla mm. Jari Sarasvuota, jonka puheesta jäi mieleen muutama ydinasia: ”liikkumattomuus tappaa todennäköisemmin kuin perussairaudet” ja ”fysioterapeuteilla on enemmän annettavaa ihmisten terveyteen kuin lääkäreillä”. Tulkitsin, että Sarasvuo oli sisäistänyt terveellisen elämän yhden kulmakiven - liikkumisen. Tästä oli helppo olla samaa mieltä.


Lopuksi haluan sanoa päättäjille, että asiantuntijajärjestöjä tulee kuunnella, sillä ne antavat ensi käden tietoa kentän tapahtumista ja tuntevat oman osaamisalueensa sisällön, jatkuvasti päivittyvän tutkimuskentän sekä yhteiskunnalliset haasteet. Nykyaikana päätöksenteon on perustuttava tietoon, ei pelkkään ideologiaan.


Marko Demidoff


Featured Posts
Päivityksiä tulee pian
Pysy kanavalla...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Tunnisteita ei vielä ole.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square